Hissmon 1:34, Krokom

Detaljplanens syfte är att ska möjlighet att uppföra strandnära bostadsbebyggelse i centrala krokom. Detaljplanen från 1950 behöver ändras för att utöka byggrätten mot vatten som ändå inte i dag är allmänt tillgänglig samt ta bort prickmark och samtidigt moderniseras detaljplanen då den regleras efter refvar och tunnland.

Detaljplanens status

Beviljat planbesked

 

 

Illustration över en planprocess

Meny