Ås-Hov 1:173, Ås (Sjövillan)

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra sex stycken flerbostadshus, samt iordningställa och tillgängliggöra strandområdet för allmänheten. Visionen är att skapa ett attraktivt boende- och ett strandområde för allmänheten, en förening av natur och boende.

Detaljplanens status

Beviljat planbesked

 

 

Illustration över en planprocess

Meny