del av Rösta 2:6 samt del av Rösta 2:17, Ås (Karl-Anton etapp II)

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att uppföra rad- och parhus samt villabebyggelse i en blandad bebyggelse inom planområdet. Området ska anspela mot kulturmiljön i Åsbygden.

Detaljplanens status

Laga kraft

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 302

Meny