del av Byn 1:4, Ås (Sånghusvallen etapp 1)

Planens syfte är att klargöra förutsättningarna för bostadsbebyggelse med erforderliga komplement. Planen utgör den första etappen i planläggningen av det större område som i förslaget till översiktsplan för Södra Ås och i detaljplaneprogram kallas Sånghusvallen.

Meny