Rösta 8:1 m fl, Ås

Planändringen innebär att även fordonstrafik till och ifrån fastigheter längs GC-vägen kan medges, dock ej genomfartstrafik.

Meny