Norrgård 1:71,
Föllinge

Planen har initierats av att kommunen vill sälja fastigheten Norrgård 1:71. Enligt gällande plan är området utlagt som A-område. Det innebär att all
verksamhet som drivs i allmän regi (av kommun, landsting eller staten) får förekomma, däremot ingen verksamhet eller boende i enskild regi. Planen behöver därför ändras om fastigheten skall kunna säljas till enskild person eller företag.

Meny