del av Byn 1:4, Ås (Sånghusvallen etapp 2)

Planens syfte är att klargöra förutsättningarna för bostadsbebyggelse med erforderliga komplement. Planen utgör den andra etappen i planläggningen av det större område som i översiktsplan för Södra Ås och i detaljplaneprogram kallas Sånghusvallen.

Meny