Hägra 3:24, Krokom

Ändring av planen har initierats av att Jämtkraft har önskemål att flytta ställverken vid Hissmofors kraftverk.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 254

Meny