del av Fannbyn 1:46, Dvärsätt

Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse på del av
fastigheten Fannbyn 1:46. Planen ger byggrätt för traditionell villabebyggelse, gruppbyggda småhus på mindre tomter samt flerbostadshus. Sammantaget ger detaljplanen möjlighet att bygga 70-80 lägenheter.

Meny