del av Fannbyn 1:117, Dvärsätt

Planändringen har till syfte att möjliggöra avstyckning av tomter för byggande i egen regi med friliggande enbostadshus (”självbyggare”). Bestämmelserna bör då ändras. Nuvarande bestämmelser medger exempelvis byggande direkt i tomtgräns för vissa tomter och 1,5 m från tomtgräns för andra.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 256

Meny