del av Byn 1:4,
Ås (Sånghusvallen etapp 3)

Planens syfte är att klargöra förutsättningarna för bostadsbebyggelse med erforderliga komplement. Planen utgör den tredje etappen i planläggningen av det större område som i översiktsplan för Södra Ås och i detaljplaneprogram kallas Sånghusvallen.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 250

Meny