Ytterån 4:25 mfl, Ytterån

Kommunen äger ett större markområde i anslutning till det privatägda industrihuset i Ytterån. För att tydliggöra kommunens intentioner med markområdet och snabbare kunna erbjuda industrimark vid förfrågningar bör marken detaljplaneläggas.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 269

Meny