Föllinge-Backen 1:73 mfl (f.d. Backen 1:73), Föllinge

Det finns ett ökat behov av barnomsorgsplatser i Föllinge. Kommunen äger en lägenhet i ett parhus i Föllinge som skulle kunna nyttjas för förskoleverksamhet. Lägenheten ligger på fastigheten Föllinge-Backen 2:107. För att erhålla bygglov för ändrad verksamhet krävs en planändring. Gällande detaljplan medger bostadsändamål.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 266

Meny