del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom

Kommunen har köpt fastigheten Hissmon 1:226 (tidigare 1:167), före detta Konsum. Kommunen har för avsikt att skapa ”mötesplats Krokom” och använda lokalen till centrumverksamheter som bibliotek, samlingslokal och café. Övre våningen i Apotekshuset (Hissmon 1:278) där sammanträdesrummet Almdalen finns idag ska möjliggöra ombyggnad till kontor. Intill f.d Konsumhuset planeras en lokalisering av en reservkraftsbyggnad i avsikt att försörja kommunhuset och f.d. Konsumhuset vid omfattande strömavbrott. 

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 273

Meny