del av Fannbyn 1:117, Dvärsätt

Den ursprungliga planen upprättades med ”skräddarsydda” planbestämmelser för ett specifikt projekt där planen medger flerbostadshus i fyra våningar samt parhus i två våningar.
Nya tankar kring utformning av bebyggelsen i området har blivit aktuella där anpassning till efterfrågan eftersträvas.
En önskan har framförts att skapa möjligheten att tillåta ett alternativt utbyggnadssätt för det aktuella planområdet i form av friliggande småhus.

Meny