del av Byn 1:4, Ås (Sånghusvallen etapp 4)

Planens syfte är att klargöra förutsättningarna för bostadsbebyggelse med nödvändiga komplement. Planen utgör den fjärde etappen i planläggningen av det större område som i översiktsplan för Södra Ås och i detaljplaneprogrammet från 2004 - 2005 kallas Sånghusvallen.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 264

Meny