Hissmoböle 2:59 m.fl, Krokom

Syftet med detaljplanen är att ge plats för en större förskola med tio avdelningar på fastigheterna Hissmoböle 2:59, 2:55 samt del av 2:20.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 304

Meny