Kaxås 3:14 m.fl., Kaxås

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ca 40 enbostadshus samt rekreationsområde med till exempel skid- och hästanläggning.

Detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i 2 våningar uppförs mellan centrala Kaxås och övre Kaxås på mark som idag utgörs av betes- och jordbruksmark. Planområdet är beläget mellan centrala Kaxås och övre Kaxås. Bostadsområdet uppförs i närheten till det kulturhistoriska ”ladriket” och de planerade bostadsbyggnaderna har utformats som en pendang till de karakteristiska lador som uppförts på Kaxbackens sluttningar öster om planområdet.

Meny