Kaxås 3:14 m.fl., Kaxås

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ca 40 enbostadshus samt rekreationsområde med till exempel skid- och hästanläggning.

Detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i 2 våningar uppförs mellan centrala Kaxås och övre Kaxås på mark som idag utgörs av betes- och jordbruksmark. Planområdet är beläget mellan centrala Kaxås och övre Kaxås. Bostadsområdet uppförs i närheten till det kulturhistoriska ”ladriket” och de planerade bostadsbyggnaderna har utformats som en pendang till de karakteristiska lador som uppförts på Kaxbackens sluttningar öster om planområdet.

Detaljplanens status

Laga kraft

Meny