Ås-Hov 1:49 mfl, Ås

Ås skola byggdes ut för inflyttning till hösten 2011 med anledning av ökat antal barn i Ås. Det finns ytterligare behov av lokaler. I området för H, handel och P, parkering, enligt gällande detaljplan har förutsättningarna ändrats och fastigheten används numera som skola. Det finns ett tillfälligt bygglov för verksamheten. För att få ett permanent bygglov krävs en planändring. Detaljplanen behöver ändras till S, skola.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 279

Meny