Faxnälden 4:97, Nälden

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra att flerbostadshus kan uppföras i området. Området är idag obebyggt.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 275

Meny