Täng 2:33, Ås

Syftet med detaljplan är att möjliggöra byggrätter för två enbostadshus som kan uppföras i två våningar. Byggnadshöjd på 6,5 meter. Nyttjandegrad på 220 m² för huvudbyggnad samt garage/uthus. En tillfart till området planeras via befintlig vändplan vid ”Vikingabacken” som ska ansluta till bostadshusen.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 297

Meny