Täng 1:51 och Täng 1:52, Ås

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en tillfart till fastigheterna Täng 1:51 och Täng 1:52.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 288

Meny