Rödögården 1:33, Rödön

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för förtätning av ett fritidshusområde som alltmer har övergått till ett permanentbostadsområde. Området föreslås förtätas med 10 stycken nya tomter för enbostadshus.

Meny