Hissmoböle 2:21, Krokom

Syftet med detaljplanen är skapa möjlighet att uppföra ytterligare garagebyggnad på fastigheten.

Status

  • Laga kraft
  • Datum: 2018-03-26
  • Plannummer: 287