Åkersjön 1:370, Åkersjön

Planens syfte är att öka byggrätten för del av området.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 286

Meny