Åkersjön 1:370, Åkersjön

Planens syfte är att öka byggrätten för del av området.

Status

  • Laga kraft
  • Datum: 2018-03-21
  • Plannummer: 286