Tyck till om centrala Ås

Två kvinnor vid ett bord

Krokoms kommun är i uppstart med att ta fram ett planprogram för centrala Ås. Nu vill vi veta vad du tycker. Efter påsk kommer vi finnas på plats på biblioteket för att hålla dialoger kring detta och du är även välkommen att skicka in förslag digitalt.

Syftet med planprogrammet är att sätta en vision för hur centrala Ås kan komma att se ut i framtiden och ge området ett helhetsperspektiv. Genom planprogrammet ska vi undersöka vilka behov som kan komma att uppstå i framtiden samt hur dessa kan tillgodoses.

”Centrala” Ås i denna benämning är runt Ås skola, Jämtkrafthallen och allt däremellan.

Läs mer: Planprogram för centrala Ås

Karta Ås hov

Nu bjuder vi in till samtal för att i ett tidigt skede höra hur människor rör sig och nyttjar området idag samt vilka behov som finns och kan uppstå i framtiden.

Vid två tillfällen finns tjänstemän från plan- och trafikavdelningen som arbetar med planprogrammets utformning på plats på biblioteket. Vi vill veta vad ni tycker är viktigt för centrala Ås. Alla är välkomna, oavsett om du vill prata med oss eller bara se vad som är på gång. Det finns inga hålltider, det är drop-in där man har möjlighet att prata med oss under de tider vi finns på plats.

Inför mötet får man gärna fundera på dessa frågor:

  • Vad värdesätter du i centrala Ås?
  • Vad ser du för behov/önskemål i framtiden?

 

När: Drop in tisdag 9 april klockan 16-19 och torsdag 11 april klockan 14-17

Var: Ås Bibliotek

Hur: Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma förbi

Har du ej möjlighet att närvara kan du skicka in dina inspel.

Mail: saby@krokom.se

Post: Krokoms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
835 80 Krokom

Vad händer sen? Efter träffarna kommer vi sammanställa inspelen och ta det i beaktning för framtagande av planprogrammet. Ett samråd kommer att ske innan planprogrammet sedan godkännsoch efter det kan detaljplaneprocessen fortsätta.

Meny