Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Planen för Ås båthamn är ute på ny granskning

Flygbild på en båthamn

Detaljplanen har upphävts genom dom från Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr P 4633-22). Nu har ett omarbetat planförslag skickats ut för granskning. Till och med 15 december kan du lämna synpunkter.

Överklagad plan: Planen antogs vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 11 november 2021. Efter detta har Mark- och miljö-överdomstolen den 23 september 2023 upphävt beslutet eftersom det inte fanns tillräckliga skäl för att låta någon annan än kommunen ta hand om och sköta strandparken.

Förändringar: I den nya planen tar kommunen över ansvaret för parken. Dessutom kommer vi också att ta ansvar för vägarna nära Storsjön och längs stranden, samt ett naturområde i västra delen av området mot grannfastigheterna.

Om du har synpunkter på den omarbetade detaljplanen är har du till och med 15 december chansen att göra dem hörda!

Synpunkter skickas till saby@krokom.se

eller

Krokoms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
835 80 Krokom

Meny