Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Möjlighet till utveckling genom ny detaljplan

Nu har ytterligare en detaljplan i Krokoms centrum vunnit laga kraft. Planen möjliggör bostäder i form av flerfamiljshus och centrumverksamheter.

Krokom växer och idag är det bostadsbrist i både kommunen som helhet och i tätorten specifikt. I kommun­ens program för bostadsförsörjning finns mål att Krokom ska växa och vi behöver bygga cirka 500 bostäder fram till år 2030. Detaljplanen för Krokoms centrum är ett led i arbetet med att förverkliga det målet.

I planprogrammet för Krokoms centrum är tanken att centrum ska utökas längs Offerdalsvägen. Området möjliggör bebyggelse fyravåningshus och ett hus med åtta våningar möjliggörs för att ge ett varierat intryck i stadsbilden. Ett parkområde har skapats där bland annat befintliga träd ska bevaras. Ett naturområde finns i norra delen för att fortsatt möjliggöra påfart för pensionärsspåret.

I södra delen av planområdet strävas det efter tät bebyggelse där syftet är att skapa en innergård med gemensamhetsyta.

Länk till handlingarna för Hissmoböle 2:84

Detaljplan i Krokoms centrum har nu vunnit laga kraft. Det gäller fastigheten Hissmoböle 2:84 m.fl. (gamla Forsbergs)

Meny