Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ett steg närmare Krokoms centrum 2035

Flygbild över Krokom

Planprogrammet för Krokoms centrum är nu godkänt. Det kommer att vägleda all kommande detaljplanering i centrum.

Framtiden för Krokoms centrum beslutades i senaste kommunfullmäktige. Planprogrammet för Krokoms centrum är nu godkänt vilket innebär att det nu finns en tydligare målbild för Krokoms centrums framtid nu finns. Planprogrammet ska vara vägledande för all kommande detaljplanering inom centrum.

Planprogrammet föreslår bland annat hur centrummiljön, mötesplatser och rekreationsytor kan utvecklas. Fokus ligger på trygghet, säker trafikmiljö samt hållbarhet och klimat. Ytor för cirka 300-400 nya bostäder föreslås även i planprogrammet.

Läs mer om planprogrammet

Meny