Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ska du installera eller ändra en eldstad?

A nice fire in a fire place

Om du ska installera eldstad eller göra en väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal behöver du göra en anmälan till kommunens bygg- och miljöavdelning innan du sätter igång.

Väsentliga ändringar är åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom

  • ändrade eldningsförhållanden eller rökgastemperaturer
  • annan förändring av eldstadens funktion eller användningssätt

Länk till mer information om vilka åtgärder som behöver anmälas och hur du gör

Meny