Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Bevattningsförbud införs på vissa platser

Water spraying from a garden hose in hand

Krokom Vatten har infört bevattningsförbud för abonnenter i Krokom, Hägra, Dvärsätt, Aspås, Rödön och Ås. Be­vatt­ningsförbudet gäller med omedelbar verkan och tills vidare.

Vi måste hjälpas åt att spara på vatten så att vissa kunder inte får problem med dåligt tryck eller i värsta fall inget vatten alls. Var uppmärksam på om vattentrycket minska, om det händer ber vi dig att höra av dig till Krokom Vatten.

Följande gäller:

  • Det är inte tillåtet att använda vattenslang eller vattenspridare som är kopplade till det kommunala dricksvattennätet. Endast vattenkanna får användas vid bevattning. Bevattningsförbud gäller gräsmattor, fotbollsplaner och övriga grönytor.
  • Det är inte tillåtet att fylla på sin pool eller badtunna med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler och spa-bad. Har du en nedgrävd pool får du fylla poolen så att inte poolstommen riskerar att kollapsa.
  • Det är inte tillåtet att tvätta bilen, altanen, fasader eller likande med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Näringsidkare och föreningar som tappar upp vatten genom brandposter får höra av sig till Krokom Vatten.

Undantag från förbudet

Vissa näringsidkare

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna. Exempel på näringsidkare med undantag är handelsträdgårdar. Är ni osäkra på om detta gäller er, hör av er till Krokom Vatten.

Samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa. *Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet som el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.

Tips om hur du kan spara vatten

Fakta om bevattingsförbud

Fakta om bevattningsförbud

Kommunen har rätt att utfärda bevattningsförbud. Det regleras i Allmänna bestämmelser för användandet av Krokoms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Väder och andra naturkrafter som påverkar grundvattenbildningen och därmed den vattenmängd som kan användas till dricksvatten, kan inte kommunen råda över, utan ett faktum som vi måste förhålla oss ödmjuka till. Krokom Vatten ser över och arbetar för att utöka kapaciteten för produktion av dricksvatten.

Ta del av allmänna bestämmelser (ABVA) Pdf, 194.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Meny