Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ny tobakslag från 1 juli

Förbudstext mot rökning

Från och med den 1 juli börjar den nya tobakslagen gälla. Lagändringarna innebär att den som vill sälja tobak behöver ansöka om tillstånd för detta. Det blir också förbjudet att röka till exempel utanför entréer, på uteserveringar och vid buss­håll­platser.

I och med den nya lagen kommer det att vara förbjudet att röka exempelvis utanför entréer till rökfria lokaler, vid busshållplatser, perronger och taxizoner, på uteserveringar och på inhägnade platser utomhus såsom idrottsplatser och lekplatser. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning som till exempel vattenpipor.

Den som äger eller driver verksamhet i en lokal eller på ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Kommunen har ett ansvar att kontrollera att rökförbudet upprätthålls.

Den nya lagen innebär också att de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Tidigare krävdes endast anmälan.

Har du anmält tobaksförsäljning tidigare får du fortsätta försäljningen, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att anmäla till kommunen.

Här kan du läsa mer om vad den nya lagen innebär

Meny