Nya föreskrifter för skoter­lederna i reglerings­områden

Ledkryss och skoterled i fjällmiljö

En efterlängtad led i Hotagen öppnar och knyter ihop de nordliga delarna av länet med de sydliga delarna. Det är några av nyheterna i de nya skoterreglerna för länet som gäller från och med den 20 februari 2023.

Fakta om skoterleder på statens mark

  • De flesta skoterlederna stängs den 19 april varje år. Länsstyrelsen kan fatta beslut om att stänga lederna både tidigare och senare. Det kan göras med hänsyn till bland annat renskötsel, snöförhållandena och när påskhelgen inträffar.
  • Vad är en vinterled? En vinterled är till för friluftsliv, i första hand skidåkning. På vissa vinterleder är det också tillåtet att köra skoter. Dessa leder kallas ofta för skoterleder. Det betyder i praktiken att du som skoterförare behöver visa hänsyn till skidåkare och annat friluftsliv.
  • Ibland behöver man som skoterförare anpassa sin färdväg. Det kan till exempel vara för att undvika att köra på barmark, eller av hänsyn till djurliv och friluftsliv. Det är därför tillåtet att avvika från leden upp till 50 meter från ledmarkeringarna.
  • Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark. Det gäller givetvis även på skoterled.
  • Länsstyrelsen har ansvar för att lederna i det statliga lednätet är säkra att använda. Det innebär att Länsstyrelsen ska märka ut, se över och underhålla lederna. Uppdaterad information ska finnas bland annat på vår hemsida.
  • När skoterleder passerar över sjöar saknas ibland markeringar. Då behöver du välja den lämpligaste färdvägen över isen. Välj utifrån de förhållanden som gäller vid tillfället, för att du som skoteråkare ska kunna köra säkert.
  • Länsstyrelsen kontrollerar varje år isarna längs alla de sträckor där leder passerar sjöis. På många sjöar sätts också tillfälliga markeringar upp för att markera lämplig färdväg. Det är dock många mil sjöis som ska markeras och länsstyrelsen brukar vara klar med kontrollerna och markeringarna senast 20 februari varje år. Länsstyrelsen kontrollerar därefter isarna återkommande under säsongen. Och vi fokuserar på att kontrollera isar som erfarenhetsmässigt varierar i tjocklek.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meny