Barns och ungdomars utmaningar och hur du som vuxen kan vara ett bra stöd!

Hur kan du vara ett vuxet stöd? Onsdag den 29 maj kl 19.00-21.00 Var: Digitalt via Teams eller fysiskt på Krokoms bibliotek. Anmälan stänger söndag 26 maj.

Samhället förändras snabbt och våra barn och ungdomar har idag snabb tillgång till hela världen. Det är fantastiskt men innebär även utmaningar och risker. För barnens bästa är det viktigt att du som förälder eller annan viktig vuxen är uppmärksam, medveten, visar intresse och delaktighet i barnens vardag. Ungdomar ställs inför många frestelser och påtryckningar och därför är det viktigt att vi vuxna pratar om detta och ger barnen verktyg till att stå emot och göra goda val.

När: Onsdag den 29 maj kl 19.00-21.00
Var: Digitalt via Teams eller fysiskt på Krokoms bibliotek. Krokoms bibliotek Genvägen 2 B. 835 31 Krokom
Hur: Anmäl dig via länken https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=6551500dd4a5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .
När du har anmält dig kommer du att få ett välkomstmejl några dagar innan evenemanget och det är även där som du hittar länken som du använder om du vill delta digitalt. Anmälan stänger söndag 26 maj.


Få polisens, nattvandrarnas och NBV -Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhets perspektiv på barns och ungdomars utmaningar och hur du som vuxen kan vara ett bra stöd! Samhället förändras snabbt och våra barn och ungdomar har idag snabb tillgång till hela världen. Det är fantastiskt men innebär även utmaningar och risker. För barnens bästa är det viktigt att du som förälder eller annan viktig vuxen är uppmärksam, medveten, visar intresse och delaktighet i barnens vardag. Ungdomar ställs inför många frestelser och påtryckningar och därför är det viktigt att vi vuxna pratar om detta och ger barnen verktyg till att stå emot och göra goda val.

Under denna träff kommer du att få lyssna på kommunpolis Mariana Handler, Nils-Ivar Odelberg som är regionansvarig för Nattvandrarna och Alva Blomqvist från NBV-Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Kommunpolis Mariana Handler kommer bland annat att prata om tobak, vejp, alkohol, narkotika, beteende i trafiken samt utmaningarna med sociala medier. Nils-Ivar Odelberg kommer att berätta hur nattvandrarna arbetar för att skapa förtroende och dialog med barn och ungdomar och ett ökat vuxenengagemang. Alva Blomqvist kommer att berätta hur studieförbundet NBV-Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet kan vara ett stöd för föräldrar och andra viktiga vuxna för att lära tillsammans, bilda kontaktnät och utbyta erfarenheter om exempelvis ungdomars drogvanor.

Tid och plats

Tid: 29 maj 2024 klockan 19.00-21.00

Plats: Digitalt via Teams eller fysiskt på Krokoms bibliotek. Krokoms bibliotek. Genvägen 2 B. 835 31 Krokom

Typ av evenemang: Föräldrar, Familj, Barn, Föreläsning

Meny