Care for Ukraine 2.0

Ukrainska flaggan

Care for Ukraine 2.0 är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Krokoms kommun har tagit tillvara på de ukrainska medborgarnas erfarenheter och kompetenser, samtidigt som både privata och offentliga arbets­givare fått tillgång till arbetskraft.

Kunskaper i grundläggande svenska och yrkessvenska har ökat och arbetsplatser har fått språkutvecklande kunskap vilket gör att de kan arbeta språkstödjande. Detta har resulterat i att personer som omfattas av massflyktsdirektivet kommit i egenförsörjning/ arbete eller gjort stegförflyttning mot egenförsörjning/ arbete.

Projektet kan bland annat erbjuda deltagarna:

  • Studiebesök på arbetsplatser
  • Utbildning i arbetsmarknadskunskap
  • Utbildning i digital kompetens
  • Kompetenskartläggning
  • Stöttning i att skriva CV och söka arbete
  • Samhällsorientering (undervisning)

I projektet finns en integrationshandledare/ språkstöd anställd.

Kontakta oss om ni vill veta mer!

  • Anna Wolvén 0640-168 60
  • Daniela Persing 0640-168 72
EU logotype med texten European Social Fund
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny