Ungdomspanelen Introducera

Två kvinnor tittar i ett dokument

Vi har bara en chans att göra ett förstaintryck. Den som är nyanställd funderar ofta på om man på om man valt rätt jobb. Den första tidens upplevelse kan avgöra framtiden – stanna eller lämna? Hur ser den optimala introduktionen ut under följande faser: inför första dagen, första veckan, första månaden? Här är sammanfattning från ungdomspanelens möte om att introducera nya medarbetare.

Presentationer

Presentationer

Britt-Marie Frisell, HR om introduktionen som arbetsivarens ansvar.

Introduktionen är en skyldighet som arbetsgivare, enligt arbetsmiljöverket. En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. ”Särskilt viktigt för unga medarbetare”.

Introduktionen är också en möjlighet att förlänga arbetslivet.
Den som får en bra introduktion:

 • känner sig välkommen och uppskattad
 • kommer snabbt in i jobbet och förstår sin roll
 • kan tidigt använda sin kompetens på ett bra sätt
 • blir trygg i arbetsgruppen och vet vem man kan fråga
 • vågar ställa frågor
Taggmoln

Introduktionen startar redan i rekryteringsprocessen vid kontakt med arbetssökande:

 • Gott bemötande
 • Professionellt
 • Informativt
 • Likabehandling
 • Rätt information om tjänsten och arbetsplatsen
 • Bra känsla
 • Redan under rekryteringen kan chef och arbetsplats påbörja
  förberedelser för att ta emot nyanställd

”Introduktionen till tjänst och till arbetsgivaren är en del av rekryteringen och startar redan i första mötet vid rekryteringen, där vi behöver ha ett gott bemötande till alla arbetssökande, oavsett om vi möter dem i intervjuer eller kommunicerar med dem i skrift, per telefon eller på annat sätt. Det ska vara professionellt från vår sida, från start till landning.
Man ska känna sig välinformerad, likabehandlad och få den kunskap man själv behöver för att avgöra om det här jobbet och den här arbetsplatsen passar mig – alla anställningar är ju ömsesidiga.”

Lisa Thambert, Omsorgsförmedlingen om insikter från utvärderingsrapporter

Unga vikarier inom vård och omsorg har generellt upplevt introduktionen i verksamheterna som bra. Snittbetyg 5,7 av 7.

Alla har inte medverkat på förberedande introduktionsdag, men de som har gjort det har upplevt att det varit väldigt värdefullt och givande.

Hade man inte haft den hade vi fått mer arbetsskador och jag tror att det hade varit svårare för oss vikarier att komma in i jobbet och förstå vad det är vi ska göra.

Närvarande chef eller en chef som hör av sig och följer upp hur den första dagen/dagarna har känts gör stor skillnad för upplevelsen av trygghet.

VARNING! Vikarietrötthet och skitsnack

En utmaning som finns överallt, framförallt i verksamheter med hög personalomsättning och inflöde av vikarier. Avgörande att personalen enas kring att varje ny vikarie kan vara morgondagens stjärna. Investera tid och energi i ett bra välkomnande!

Många i ordinarie personal har inställningen att vi bara är i vägen. En del letar t.o.m efter fel vi gör, som att ha glömt att bädda en säng en morgon. Då blir de väldigt sura och tar en lång och onödig diskussion med oss. Jag upplevde även att vissa i ordinarie personal liksom kör lite med oss sommarvikarier bara för att dom själva inte vill göra vissa saker. Ofta sitter ordinarie personal redan ner och fikar medan sommarvikarier fortfarande springer runt på avdelningen.

Diskussioner

Diskussioner

Om ni fick skapa en “drömprocess” för att introduceras till er nya roll och arbetsplats, hur hade den sett ut? Vad ska hända inför första dagen, första veckan, första månaden?

Inför första dagen

 • Det är viktigt att chefen frågar sin nya medarbetare om vad som passar den personen bäst och involverar denne i hur introduktionen läggs upp.
  Det är bra om chefen är flexibel och fråga personen hur den vill ha, alla funkar olika. Vissa kanske vill ha två arbetsdagar och testa arbetet för att sedan sitta och läsa in sig på allt, eller tvärtom.
  Som chef är det bra att sitta ner och gå igenom med den nya kollegan vill lägga upp introt. Viktigt att chefen lyssnar på personen, det behöver inte vara samma för alla.
 • Ordna ett utskick eller samtal som öppnar upp för att lyfta frågor eller funderingar. Viktigt med information om ”enkla frågor”:
  Har man matlåda med sig, finns det micro, om jag börjar kl 8 ska jag komma i mina vanliga kläder eller förväntas jag vara ombytt? Var parkerar jag bilen? Att inte veta skapar onödig stress och funderingar.
 • Det är positivt att få chans att hälsa och träffa kollegorna redan innan första dagen. Exempelvis att få medverka vid en APT.
  Då slipper man tänka på det sen. Det är värdefullt att gå ett varv och hälsa på alla innan första dagen, till exempel vid avtalsskrivning.

Första dagen och veckan

 • Många gör jobbet på lite olika sätt och har olika sätt att lära ut, därför kan det vara värdefullt att få gå med flera olika kollegor.
 • Lugnt schema och upplägg
  Första dagen bör inte vara fokus på jättemycket rutiner och information, intrycken av att möta alla sina kollegor och lära känna arbetsplatsen räcker. Första dagen kan det vara värdefullt att bara få gå med, lite luftigare
 • Ge möjlighet till reflektion och återkoppling i slutet av första dagen.
 • Erbjud en betald arbetsdag / en av introduktionsdagarna innebär att få läsa in sig på sådant som går att läsa sig till.
  Annars blir det extremt mycket att ta in och få grepp om i början” Viktigt att få sitta själv och fokuserat
 • Undvik onödig stress eller frustration på grund av att de mest basala delarna in te är på plats! Inlogg etc. är viktigt att få direkt!
  Det är jobbigt att lägga tid på att jaga lösenord. Jag minns frustrationen i början när det händer saker som skulle dokumenteras, men jag kunde inte göra det eftersom jag inte hade tillgång.
  Hur svårt kan det vara att få allting på plats? Om man inte har fått en mail så har man ingen kalender, då missar man bokningar och möten, det är mycket som påverkas om man inte har tillgång till allt.
 • Avgörande med en positiv, varm och välkomnande känsla första dagen!
  Välkomnandet är A och O, att få känslan av här vill de ha mig, jag är önskad här
 • Viktigt att få koll på vad alla gör, vem man ska vända sig till med vad, vilka ens närmsta kollegor är – men också bli presenterad för andra funktioner och yrkesgrupper som jag kommer att samarbeta mot.
 • Förbered svar på vanliga frågor i ett dokument eller liknande.Det kan vara saker som är lite läskiga att fråga, där det kan vara bra att arbetsgivaren har förberett svar på vanliga frågor

Viktigaste känslan att skicka med nya kollegor?

 • Välkommen
 • Värdefull
 • Sedd
 • Att man är en del i gruppen, inte få skitjobbet
 • Att det ska bli kul
 • Öppet klimat och att man kan fråga
 • Inte krav på prestation

Alla min oro, nervositet och rädslor försvann första dagen och jag kände bara att det här ska bli roligt. Och hela den sommaren blev jätterolig

 

Många av de som ansvarar för introduktion på arbetsplatsen har själva jobbat i många år och glömt hur det är att vara ny. Formulera 5-10 tips som ni vill skicka med till chefer och ordinarie personal vad de bör tänka på för att ge ett proffsigt, varmt och motiverande välkomnande till en ny, ung kollega.

 • Ta med den nyanställda exempelvis vid fika osv. Det är svårt att hitta!
 • Ställ frågan: hur skulle du helst lägga upp din introduktion?
 • Ge utrymme för diskussion och frågor
 • Förbered tekniken, inlogg osv.
 • Se till att alla är på plats första dagen så att inte hälften jobbar hemifrån
 • Gå igenom känsliga och svåra situationer och hantering av rutiner kring detta
 • Nedvärdera inte jobbet i början – prata inte illa om jobbet, arbetsuppgifter eller kollegor. Uttryck aldrig ditt missnöje mot en ny kollega.
 • Försök hitta någon typ av koppling i början för att få en avslappnad stämning. ”Komma ner ta en kopp kaffe och surra bara” Det säger något om arbetsplatsen att ställa frågorna om vem personen är
 • Ge inte jättemycket uppgifter och information direkt / planera inte första dagen minut för minut. Hitta en balans så att det känns förberett men inte överväldigande.
 • Lägg tidigt in en aktivitet för att bygga en relation även utanför jobbet, t ex en aw.
 • Ge möjlighet att reflektera. Fråga den nya kollegan: hur har dagen varit, något du funderar på? Låt samtalet ta tid! Ge verkligen chansen att få svara på frågan.
 • Se till att ge den nya kollegan bjuds in att komma till tals och få plats i gruppen

Det jag minns starkast från min introduktion var när vi satte oss på en bänk, min kollega hämtade en dricka och så satt vi oss och bara pratade. Det var en fin stund som jag fortfarande bär med mig

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny