Ungdomspanelen Behålla

Tre glada kvinnor i en ring

När en person har valt att börja jobba hos oss har vi fått chansen att bevisa oss. Det vi lovat i marknadsföring, annons och intervju ska bli verklighet. Att behålla handlar om vad vi gör för att löpande motivera medarbetare att stanna och satsa. Om vi lyckas har vi ett stort försprång i konkurrensen om framtidens talanger. Här är sammanfattning från ungdomspanelens möte om att behålla medarbetare.

Presentationer

Presentationer

Ida Moberg, HR

Ida Moberg, HR

Jag tänker att mycket är samma som varför man faktiskt söker sig. Varför är det viktigt att jobba med att behålla personal? Det finns inte obegränsat med folk. Och vi har vissa målgrupper vi måste jobba med. Vi måste jobba med att behålla våra anställda, det står inte folk på kö och väntar.

Det är också viktigt med kontinuitet för våra brukare. Det är också ekonomiskt. Det kostar mycket att rekryterat och anställa.

I dag jobbar man i snitt fem år på en anställning.I och med detta behöver vi tänka om. Vi ska ha kompetent personal som utför de uppdrag vi har.

Skäl att stanna

 • Lön
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Arbetsmiljö
 • Trivsel

Anna — Det är viktigt att det som sägs under rekryteringen faktiskt stämmer, att man får löneutveckling, bra villkor etc. När man väl är på plats är det upp till bevis att det som man sagt faktiskt införlivas.

Ida — Vi har fördelar som en stor arbetsgivare att man kan växa inom organisationen. Att byta arbetsgivare är ett sätt att få upp sin lön och få mer kompetens, hur kan vi bemöta det?

Hanna Gimbergsson Lindh, kommunikation

Hanna Gimbergsson Lindh, kommunikation

Vi jobbar främst med två områden: Interna kommunikationsvägar och bilden av Krokoms Kommun.

 • Rätt personer ska få veta saker i rätt tid. Det som bestäms uppåt ska spridas hela vägen till alla som jobbar i kommunen.
 • Rent idealiskt ska det finnas jättebra flöden åt båda håll, både från medarbetare till chef och tvärtom.
 • Det är en stor del i att trivas på jobbet att få den information man behöver men också kunna sprida information du själv har till andra.
 • Utåt — Det är viktigt att vi hjälps åt och sprida bilden av vad vi gör i våra verksamheter. När vi sprider sådant får verksamhetens som lyfts uppmuntran men också att vi ser varandras verksamheter.

Diskussioner

Diskussionsfråga 1 - Vad motiverar er att stanna långsiktigt?

Diskussionsfråga 1 - Vad motiverar er att stanna långsiktigt?

Vilka faktorer motiverar er att stanna länge på en arbetsplats? Reflektera över din egen arbetslivserfarenhet och diskutera i gruppen. Välj ut fem faktorer som kan motivera er att stanna länge på en arbetsplats.

Grupp 1

 1. Att det är viktigt att få bekräftelse
  - Om man är vikarie, att man får höra att de vill ha kvar en, det gör mycket
  - Att man får höra att man gör ett bra jobb
  - Att man blir sedd, att de ser vad du gör, du sitter inte själv i ditt ekorrhjul
  - Bekräftelse även från brukare, att man ser att man gör deras dag
 2. Att få utökat ansvar/utvecklingsmöjligheter
 3. Möjlighet att påverka sin lön
  - För min egen del så tänker jag att tar jag på mig mer ansvar så ökar också lönen. Att jag kan påverka det. Om det finns utbildningar som ger löneutveckling. Men också om jag tar mer ansvar som ska det inte bara vara mer arbetsbelastning utan även löneutveckling.
  - Det ska synas att man gör ett bra jobb
 4. Kollegorna
  - Trevliga, hjälpsamma, snälla, att man vet att de alltid hjälper om det kör ihop sig.
  - Att man har roligt ihop.
  - Man sitter inte själv i båten, vi har mycket lagkänsla, vi har gemensamt ansvar, vi hjälper varandra, det är god ton.
  - Att man har en chef som är intresserad av den typen av frågor (kollegor) att det ges utrymme för att bygga gruppen.
  - Har man haft ett jobbit möte, att man känner att man kan gå till en kollega eller chef och prata ut.
  - Psykologisk frihet
 5. Att ha förtroende för chefen och att chefen ger förtroende tillbaka
  - Man vill känna att chefen har ens rygg, att man ska våga göra.
  - Vi hjälper varandra och håller en god ton.
  - Man vill hela tiden känna att man blir sedd, så att man inte sitter själv och jobbar på utan stöd
 6. Varierande arbetsuppgifter och möjlighet att testa olika roller

Grupp 2

 1. Att man vet att man kan utvecklas, att man är på väg nånstans att det finns någont nästa steg
 2. Att arbetsgruppen är viktig att man trivs med kollegor och chef. Att det finns en trygghet och förtroende mellan både kollegor och chef
  - Att chefen har koll på läget, att man litar på chefen.
  - Känna att om något skulle hända så har chefen ens rygg, att man vågar göra fel.
  - Frihet under ansvar, att chefen har tillit
 3. Variationer, att det finns valmöjligheter att kunna välja andra uppdrag
  - Möjligheterna i en liten kommun, att man har möjlighet att göra många olika saker, det utvecklar en som person, det gör att man lär sig, mycket olika saker.
  - Det är viktigt att snappa upp, vad tycker just du är intressant? Och ge möjlighet att testa det.
  - Att man visar att det finns bredd, möjlighet att göra olika saker
 4. Flexibilitet
 5. Balans mellan krav och resurser. Att man vet vad som förväntas och att man kan kompetensutvecklas. Och att det finns resurser att täcka upp när man är ledig
  - Har man en ledig dag så ska man inte behöva få samtal eller frågor, då ska man kunna vara helt ledig. Det är viktigt att det finns resurser att täcka upp

Diskussionsfråga 2 - fem faktorer för att lämna en arbetsplats

Diskussionsfråga 2 - fem faktorer för att lämna en arbetsplats

Grupp 1

 1. Att inte räcka till
  - ibland när man varit hos vissa vårdtagare så har man inte haft 100 % fokus eller motivation, om det varit stressigt så man inte ens kommer ihåg vad man gjort
 2. Stress och hög arbetsbelastning över tid
  - Under kort tid brukar ju de flesta klara lite stress, men inte under lång tid
 3. Oengagerad chef, inte lyhörd chef
  - Att chefen inte har koll på vad vi gör
  - När man känner att chefen inte har koll på läget eller saker man tar upp inte hanteras, eller man vet inte hur chefen ska reagera
 4. Bristande förutsättningar
  - När det inte finns rutiner, man vet inte vad som förväntas av en
  - När man känner att man inte kan det som förväntad av en
  - När man inte fått förutsättningar att göra ett bra jobb
  - Eller om tidschemat är för pressat
 5. Otydliga utvecklingsmöjligheter
  - Att känna att det finns steg att ta, det kanske finns utan att man vet om det. om man inte vet vilka utvecklingsvägar som finns.

Grupp 2

Allt det vi sa var positivt fast tvärtom.

 1. Att man inte känner att man utvecklas, att man stor och stampar på samma ställe
  - År ut och år in, det bara rullar på. Att man inte får förutsättningarna att utvecklas.
  - Det behövs visas vad som finns.
 2. Att det inte finns balans mellan krav och resurser
  - När det inte finns någon som kan hjälpa till, eller det är orimliga krav på vad som ska göras
 3. Dålig arbetsgrupp. Att man inte känner stöd från kollegor och chef
 4. När man känner att man inte kan påverka
  - Till exempel om det inte är ok att komma med konstruktiv kritik, att man inte blir hörs eller inget händer med det man har sagt. Eller att någon tar illa vid sig.
 5. Upp till bevis
  - Om man lovar guld och gröna skogar och så är det inte alls så som det sagts

Följdfråga - stöd från kollegor. Vad är det viktigaste man inte ska göra i en personalgrupp?

 • Det måste var okej att göra fel. Om man känner att man måste trippar på tå. Att kollegor blir sura om man gör fel
 • Att det finns en vi-känsla: Vi gör det här tillsammans

Diskussionsfråga 3 - Motivera andra unga att satsa långsiktigt

Diskussionsfråga 3 - Motivera andra unga att satsa långsiktigt

Många unga ser vård och omsorg som ett tillfälligt jobb och tvekar inför en långsiktig karriär inom sektorn. Hur kan vi som arbetsgivare motverka detta?

Diskutera och ge förslag på konkreta insatser som Krokoms kommun kan göra för att motivera fler unga att stanna långsiktigt.

Grupp 1

 • Valmöjligheter inom sitt område men även få hjälp inom kommunen. Att arbetsgivaren hjälper till att guida inom kommunen. Även om man inte är kvar på ett ställe att få tips om andra roller.
  - Minska tröskeln till andra verksamheter – om man inte är säker på att man vill fortsätta där man har varit vikarie, att man kan få möjlighet att hitta en annan verksamhet.
 • Höja status på en del yrken till exempel undersköterska
 • Att få betald utbildning
 • Förmåner
  -
  För min del tycker jag att det är jätte bra med hemmajobb. Betalt busskort, kunna pendla på arbetstid om man är stationerad någon annan stans. Yrantillägget.
 • Att kunna styra sin semester
  - Att man får vara ledig, att det är okej att vara frånvarande. Att det inte rings från jobbet när jag har min lediga dag.

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef

Det vi har försökt är att tydliggöra skillnaden mellan VB och USK. Men också utvecklingsstegen. Att vi tydliggör att det följer med en löneutveckling med specialisering.

Glesbygdstillägg: Om man jobbar på orter där det är svårt att rekrytera, att man får en bonus på lönen.

I sommarvikariearbetet — Att bli tydligare kring karriärvägar.

 • Jag har hällt tillbaka lönerna för vårdbiträden för det ska vara stor skillnad på att vara utbildad
 • Vi har högst löner bland grannkommunerna
 • Vi behöver hjälp av media, det finns en bild av att samhället inte förmedlar vilket viktigt jobb som görs
 • Det finns så många som trivs, vi behöver vi bättre på att visa upp de som trivs

Grupp 2

 • Kompetensutveckling
  - Att man som VB får chans att plugga till USKA. Man får betalt 50% för att plugga
 • Minska tröskeln till andra verksamheter
  - Att man får veta att det finns andra verksamheter. Om man t.ex är timvikarie att man får veta. - och att chefer breddar blicken och rekommenderar andra ställen där man kan passa.
 • Aktivt arbetsmiljöarbete
  - Att det inte går obemärkt förbi när något inte fungerar.
  - Vi har haft mycket personalomsättning och folk som blir sjukskrivna men nu jobbar vi med företagshälsan och motarbetar det.
 • Teambuildning på jobbet för att stärka relationerna mellan kollegor. Planeringsdagar etc
  - Vad är viktigt för teamkänsla?
  Friskvårdsdagar, grill och tipspromenad. Kul för att få ett annat sammanhang och umgås i arbetsgruppen.
  - Att man ser det som ett arbetsmiljöarbete, vad är viktigt för att vi ska trivas tillsammans.
 • Goda exempel - marknadsföring och kommunikation
  - Innan har vi pratat om att se andra ungdomar, men kanske också visa de som jobbat länge, låta dem berätta varför de är kvar.
  - Om man har varit USK i ett antal år och så blir man sugen att plugga till SSK. Och så berättat man det för sin chef och chefen ser till att man får gå bredvid en sån ett par dagar, skulle det vara något?
  - Att via att vi finns och hur vi finns, studiebesök, testa på.
  - Visa att det finns olika roller inom kommunen.
  - Om man ser exempel på personer som haft det här långsiktiga, som börjat som vårdbiträde och sedan utbildat sig och gått vidare. Då hade man haft dem som förebild istället för att påverkas av ens kompisar som ser det som ett tillfälligt extrajobb.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny