Ungdomspanelen Avsluta

Två människor går nedför en trapp

Hur gör vi snygga avslut? Detta är något som blir allt viktigare på en förändrad arbetsmarknad. Unga idag är nyfikna och vill utforska en värld av möjligheter. Vi kommer att behöva avsluta många unga medarbetare som vill testa något
nytt. Här är sammanfattning från ungdomspanelens möte om att avsluta medarbetare.

Presentationer

Presentationer

Ida Moberg, HR

Ida Moberg, HR

Av alla bokstäver i ARIUBA är denna den mest underskattade. Lite styvmoderligt behandlad. Snygga avslut är superviktigt – vi har mycket att vinna här. Det kan vara så att man vill studera eller bo på en annan ort ett tag men vill återvända längre fram.

Bra avslut handlar också om att ta tillvara på kompetensen. En person som jobbat i många år eller ska gå hem på föräldraledighet har mycket kunskap som vi vill behålla i organisationen. Vad kan vi göra för att minska tappet av kompetens?

Diskussioner

Diskussionsfråga 1 – Hur ser ett riktigt bra avslut ut enligt dig?

Diskussionsfråga 1 – Hur ser ett riktigt bra avslut ut enligt dig? Vad kan arbetsgivaren göra för att säkra att den som slutar fortsätter vara en bra ambassadör för yrket och arbetsplatsen?

 • Det är viktigt att vara förstående och mottaglig när personen säger upp sig. Reaktionen både i hur man svarar och kroppsspråket.
 • Var glad för den som ska gå vidare.
 • Fråga hur personen vill lägga upp sista tiden.
 • Fråga hur personen vill lägga upp avslutningssamtalet. Vissa kanske vill att det ska vara stort, andra litet.
 • Under avslutningssamtalet, ge personen positiv feedback, undvik förbättringsområdena ”när det redan är kört”
 • Var nyfiken och fråga om tiden i rollen och på arbetsplatsen – hur har personen upplevt det. Finns det delar vi kan förbättra framåt? Öppna upp för feedback.
 • ”Om ingen tar över kan det skapa en känsla av att ingen tar vid det jag har gjort, mitt arbete har inte alls varit viktigt”.
 • Det kan uppstå frågor i närmsta arbetsgruppen. Vem kommer ta över arbetet? Hur kommer sista tiden se ut, hur påverkas jag...? Dessa frågor kan komma till den som slutar. Därför bör chefen ge snabb och tydlig information kring hur det ska bli.
 • ”Har man bra relationer på arbetsplatsen så blir man glad för sin kollegas skull, men samtidigt undrar man hur det kommer påverka en”

Diskussionsfråga 2 – Hur kan arbetsgivaren öka chansen att medarbetaren vill återvända?

Diskussionsfråga 2 – Hur kan arbetsgivaren öka chansen att medarbetaren vill återvända?

 • Se till att personen verkligen känner sig välkommen tillbaka.
 • Höra av sig om det uppkommer vikariat
 • Fråga om personens kontaktuppgifter
 • Rekommendera andra tjänster inom organisationen.
 • Fråga om det är OK att jag hör av mig om vi har en intressant tjänst på gång. ”Kan vi få höra av oss om vi har en intressant tjänst?”
 • Erbjud hjälp ”Hör av dig om det är något jag kan hjälpa dig med i framtiden. Om du behöver referens eller liknande.”

Utvärdering av Ungdomspanelen

Utvärdering av Ungdomspanelen

 

Bra / mest positivt

 • Känner att man gjort skillnad och får vara med och påverka. ”Jag har fått större inblick i hur det faktiskt är. Det har varit väldigt bra med bakgrunden men ha ännu mer tid till samtal och diskussion.””Det har varit väldigt lärorikt och intressant att höra från många andra yrken””Jag tänker på ambassadörskapet och hur vikigt det är. Jag ska ta med det framåt, att berätta om allt jag är nöjd med.””Det har varit jättekul att se och förstå mer om olika funktioner och områden.”
 • ”Det har gett hopp om framtiden! Vi sitter med många verksamheter med ”tungsamma” saker vi jobbar med. Här samlar vi kids som bryr sig om framtiden. Ni är strålande allihopa.”
 • ”Det är väldigt spännande diskussioner och man kommer på saker när man är så pass olika.
  Det har varit lätt att komma in i arbetet, det har varit organiserat på ett sätt så att man kan komma in och ersätta någon annan.”
 • ”Det har varit så himla bra att man har gått hit och sedan gått hem. Inga hemläxor, vi har gjort jobbet tillsammans på plats. Det har varit väldigt skönt.”
 • Det har varit tydligt från start vad man skulle göra. Det har varit lätt när man kommit hit att veta vad vi ska prata om och vad vi ska göra. ”Min känsla är att vi har gjort det vi har kunnat och jag är nöjd med arbetet. Det är en bra känsla.”

Mindre bra / minst positivt / tips

 • Ha mycket tid till gruppdiskussion men avsätt även gott om tid till samtal i storgrupp, så att man kan fylla på och utveckla tillsammans. Mer tid till diskussion i storgrupp!
 • Lyft vad Ungdomspanelen har gett så att det väcks ett intresse.

Vad har vi lärt oss av Ungdomspanelen och vad tar vi med oss?

 • Börjat reflektera med över det större perspektivet och fått en större inblick i hur viktigt det faktiskt är att det ska fungera på ett bra sätt.
 • Vi borde skapa det här konceptet med fler yrkeskategorier.
 • Vi har för många chefer som tycker och tänker och vi involverar medarbetarna för lite.
  Jag ska bli tuffare på att säga att ”det här gör vi inte utan att medarbetarna är med”. Mer brukarmedverkan och mer medarbetarmedverkan. Var inte rädd för att mixa medarbetare från olika delar.
 • Stärkt och ni har kommit till varje träff, hög delaktighet, ni har varit transparenta och modiga och sagt vad ni tänker och tycker.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny