Ungdomspanelen Attrahera

Två människor håller om varandra

Ungdomspanelens första möte fokuserade på temat Attrahera. Vad lockar unga till arbete inom socialförvaltningen? Vilka kanaler och format ger bäst effekt och vilka budskap är viktigast? Här är sammanfattning från ungdomspanelens möte om att attrahera arbetskraft.

Ungdomspanelen 28 februari 2023, tema attrahera

Inkludera vikarierna i alla delar i arbetet! Idag får vikarier göra enklare jobb medan andra deltar i möten med andra yrkeskategorier,planering osv. Att få följa med och bli inkluderad från start gör att man får upp ögonen för vad jobbet kan vara om man fortsätter.

Presentationer

Presentationer

 • Lisa Thambert berättar om Krokoms samarbete med Om­sorgs­förmedlingen samt huvidinsikter inom området Attrahera
 • Ida Moberg berättar om HR-avdelningens arbete och delade insikter från SKR:s rapport Unga och välfärdsjobben
 • Peter Svensson berättar om kommunikationsavdelningens arbete, kanaler och budskap

Grupparbete - vad lockar/får unga att tveka inför arbete inom socialförvaltningen?

Grupparbete - vad lockar/får unga att tveka inför arbete inom social­förvaltningen?

Visa upp alla förmåner: att det finns en möjlighet att gå utbildningar ex. genom Äldreomsorgslyftet. En chans att studera under arbetstid, eller få utbilda sig vidare inom yrkena på olika sätt.

Det är viktigt att ha känslan att man kan jobba sig uppåt! Gör det tydligare. Det behöver inte vara stora steg, det viktiga är att se framför sig hur man kan ta små lyft uppåt, och se tydliga vägar framåt.


Andra förmåner som borde finnas:

 • Friskvårdsbidrag
 • Väg in till boende på orten där man ska jobba
 • Transport: ex. pendlarkort

Även om det är ett fantastiskt jobb och man gör skillnad, så är lönen ett faktum. Förmåner är viktigt. Det är också viktigt med en stege eller utvecklingstrappa som kopplas till lönen. Annars får man känslan av att - nu har jag en fast tjänst och kan inte ta mig någonstans.

Hemtjänst är en utmanande arbetsplats som kräver erfarenhet. Ta bort ex städ och service så att man får jobba med det man vill jobba med.

Inkludera vikarierna i alla delar i arbetet. Idag får vikarier göra enklare / tunga jobb medan andra deltar i möten med andra yrkes­kategorier, planering osv. Att få följa med och bli inkluderad från start gör att man får upp ögonen för vad jobbet kan vara om man fortsätter.

Grupparbete - Vilka kanaler och format bör vi arbeta med?

Grupparbete - Vilka kanaler och format bör vi arbeta med?

 • Sociala medier: låt olika konton gå runt i olika verksamheter, olika veckor!
 • Ambassadörer: ha ambassadörer för alla olika verksamheter och se till att de får komma ut och berätta om jobben Det blir mer trovärdigt än att en chef gör det.

  Den som gör jobbet ska berätta om jobbet
 • Skapa möjlighet att praktisera eller testa andra yrkeskategorier, så att man får lära känna hela social­förvaltningen och får förståelse för att yrken.
 • Skapa attraktiva annonser som är lätta att hitta. Beskriv vad jobben faktiskt innebär och vad man får göra.
  Exempel: Arbete och integration – om studenter på socio­nom­programmet vetat vad man faktiskt fick göra här (mycket enskilda möten likt kurator) så skulle det vara otroligt attraktivt!
 • Försök synas på mässor/arbetsmarknadsdagar!
  Viktigt med ferie, så att så unga som möjligt får komma ut och arbeta.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny