Blomsterleden till Ansätten stänger

Anrika vandringsleden Blomsterleden, från Bakvattnet och upp på Ansättens topp, stängs nu.
Bristande underhåll kan medföra fara för vandrare.

Det är på inrådan av markägarna längs leden som leden stängs. Och det är bristande underhåll som är bakgrunden.
Bland annat finns bristfälliga spångar längs leden. Spänger som inte håller måttet kan medföra risk för skada hos vandrarna.
Vill du gå längs leden, nu i sommar, sker detta på eget ansvar.

Meny