Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

KAA hjälper ungdomar vidare i livet

Tre kvinnor bredvid varandra.

Visste du att ungdomar som har hoppat av, eller inte påbörjat, gymnasiet kan få stöd av kommunen att studera vidare eller hitta praktikplats? KAA har länge jobbat med att lotsa bland annat hemmasittande ungdomar tillbaka till syssel­sättning.

– De allra flesta ungdomar som inte går i skolan vill egentligen jobba eller studera, säger Eleonor Sjöberg på Kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Hon berättar vidare att både så kallade ”hemmasittare” och ungdomar med ofullständiga betyg ofta tampas med till exempel psykisk ohälsa eller sociala svårigheter, vilket gör att de till slut inte orkar gå till skolan längre.

Där kommer KAA in. Sedan 2015 är varje kommun enligt lag skyldig att hålla kontakt med 16–20-åringar som inte går i gymnasiet eller inte har fullständiga betyg därifrån. KAA hjälper även ungdomarna att hitta en passande väg tillbaka till studier eller ut till arbete. Det kan handla om att ordna studiebesök, hitta en praktikplats eller ge råd om en lämplig utbildningsväg.

– Det är frivilligt att ta emot vår hjälp, men vi kommer att följa upp ungdomarna minst en gång i halvåret oavsett. Ibland tackar de nej till stöd, för att sedan efter något halvår vilja läsa upp den där matten ändå och be om hjälp med det.

Vissa kanske inte ens vill gå ut först, men det brukar
sluta med att de är tillbaka i studier eller ute i jobb

KAA är en del av Arbete och integration, och Eleonor Sjöberg och hennes kolleger Malin Sjöblom och Stina Dahlin delar på tjänsten tillsammans med andra arbetsuppgifter. Deras arbetsprocess beror helt på ungdomens förutsättningar.

– Vissa kanske inte ens vill gå ut först, men det brukar sluta med att de är tillbaka i studier eller ute i jobb, berättar Eleonor.

KAA jobbar även förebyggande, och kan samtala med en gymnasieelev som funderar på att hoppa av och i bästa fall motivera den att fortsätta på gymnasiet.

– Förra veckan pratade vi med en elev som tänkte hoppa av, och föreslog att eleven skulle kunna testa en annan skola i stället. Den möjligheten hade inte dykt upp i diskussionen tidigare, men efter samtalet blev det inte ett avhopp utan ett skolbyte i stället, säger Eleonor.

Många ungdomar vi jobbar med känner att de
bara misslyckas, men de har många styrkor

Det förebyggande arbetet innefattar även elever i årskurs 9 som har haft mycket frånvaro. Där kan KAA samverka med skolan och samtala med både eleven och vårdnadshavare om vad man kan göra om det inte blir gymnasiestudier nästa läsår.

– Det här är ett väldigt roligt jobb. Många ungdomar vi jobbar med känner att de bara misslyckas, men de har många styrkor och behöver ofta bara lite pepp för att lyckas i arbetslivet eller hitta en studieväg som de trivs med. Det är så kul att få stötta dem när de utvecklas, avslutar Eleonor.

Hanna Gimbergsson Lindh

Meny