Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Våld kan se ut på många olika sätt men är aldrig okej!

Genrebild Centrum mot våld

Unga som blir utsatta eller utsätter andra för våld behöver veta var de kan vända sig för att få stöd. Därför går flera organisationer nu ut med en gemensam informationskampanj som vänder sig till unga i åldersgruppen 13-23 år.

Gemensam kampanj för fler möjligheter till hjälp

Det är flera organisationer som jobbar för att stoppa våld i nära relationer. Dessa har nu gått samman i en gemensam informationskampanj som riktar sig till unga i åldersgruppen 13-23 år. På så sätt får de unga fler möjligheter att välja vem de vill ta kontakt med.

Budskapet är:

Våld är aldrig okej. Ingen får kränka dig, hota dig, slå dig eller tvinga dig att göra något du inte vill göra. Det finns hjälp att få. Vi finns här för dig.
Organisationerna bakom kampanjen är:

  • Centrum mot våld
  • Ungdomsmottagningen
  • Elevhälsan
  • Rädda barnen
  • 1000 möjligheter

Här kan du få veta mer om hedersrelaterat våld och förtryck:

Kärlekenärfri.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation:

ungarelationer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationskampanjen kommer främst att synas i sociala medier och affischer som sätts upp på platser där unga rör sig.

Om Centrum mot våld

Centrum mot våld är en samverkan mellan alla kommuner i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd, om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling.
På vår hemsida finns mer information och kontaktuppgifter.
Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym i den inledande kontakten med oss.

Centrum Mot Våld – Jämtlands Län (centrummotvald.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Genrebild Centrum mot våld

Meny