Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Bra boende höjer äldres livskvalitet

Gunnar Rindå trivs bra i sin lägenhet på Genvägen i Krokom.

Just nu pågår Äldrebygget i Krokoms kommun – ett led i att stärka äldres hälsa och ge möjlighet till ett friskt liv. Inom insatsen byggs nya bostäder som ska göra det lättare för äldre att välja ett boende som passar deras livssituation.

På Genvägen 3 i Krokom sjuder det av liv. Petunior och pelargoner pryder balkongerna, en äldre kvinna skakar en matta och en annan styr sin rullator med raska steg mot Röda korset, där hon stannar och pratar med en vän. Glada skratt hörs från duon innan de fortsätter åt sina respektive håll. Här på Genvägen bor Göran och Britt Jonasson, som stortrivs.
– Vi har så fin gemenskap i huset och ordnar ofta fester och aktiviteter tillsammans, säger de.

Genvägen 3 är ett av lägenhetshusen i kommunen som inhyser seniorlägenheter, specifikt anpassade för äldre personer. Dessa boenden är vanliga hem där särskilt fokus ligger på god tillgänglighet som till exempel låga trösklar, ljus inredning och rymliga badrum.
– I Krokoms kommun finns 150 lägenheter som är anpassade för äldre och fler är på väg, säger Anna Berkestedt Jonsson, socialchef på Krokoms kommun.
– Vi håller på med en jättestor satsning, Äldrebygget, där vi bland annat frigör fler bostäder för äldre. Forskningen visar att ett väl anpassat boende är viktigt för att äldre ska vara friskare, och vi som kommun har ett ansvar gentemot vår befolkning att erbjuda seniorlägenheter och trygghetsboenden, fortsätter hon.

Om man bor nära många i samma ålder är det lätt att kroka arm med någon.

Inom ramen för Äldrebygget håller ett nytt särskilt boende på att byggas på Tullkvarnsvägen i Krokom, vilket innebär att avdelningen Orion på Blomstergården kommer att renoveras och byggas om till antingen seniorlägenheter eller ett trygghetsboende.
– På Orion kommer det att bli 23–25 nya lägenheter. I nuläget är det en del kö till seniorlägenheterna i Krokom, så det blir jättebra att ordna fler lägenheter i centrum. Däremot är det ingen kö till de andra seniorboendena i kommunen, säger Anna.

Det är dock inte alla som känner till de lägenheter för äldre som finns i Alsen, Föllinge, Krokom, Nälden, Rötviken och Storåbränna. Därför har socialförvaltningen tillsammans med Krokomsbostäder tagit fram en broschyr där du kan läsa om vilka boenden som finns och var de finns.
– I broschyren finns även intervjuer med personer som har flyttat till ett anpassat boende. De upplever att livet blir enklare i lägenhet och att det är lättare att få vänner när de bor nära många andra i samma ålder, berättar Anna.

Forskning visar att det är otroligt viktigt att ha en social samvaro. Inte bara för att slippa känna sig ensam, utan även för att det är lättare att äta bra och hålla sig aktiv när man umgås med andra.
– I ett trygghetsboende har man ju ett gemensamt kök där man kan äta tillsammans eller laga mat ihop. Om man bor nära många i samma ålder är det lätt att kroka arm med någon och gå en promenad, spela boule, eller träna. Livet blir rikt på så många sätt! säger Anna Berkestedt Jonsson.

Britt Jonasson på Genvägen håller med.
– Det är jättetrevligt här! För det mesta är det full huggning, säger hon.

Hanna Gimbergsson

Meny