Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Individens behov i centrum

Blond kvinna i svart jacka.

Susanne Fastesson Carlsson är processledare för införandet av arbetssättet Ibic, individens behov i centrum.

Nu är det dags att införa arbetssättet Individens behov i centrum i Krokoms kommun. Med det här arbetssättet kommer det att bli tydligare för brukare och deras anhöriga vad olika aktörer ansvarar för.

Arbetet med att hitta en nationell modell för att på ett enhetligt sätt beskriva och dokumentera behov samt beslutade och utförda insatser har pågått ända sedan 2008. Då fick socialstyrelsen ett uppdrag av regeringen med syftet att påskynda utvecklingen mot ett arbetssätt som är likartat i hela landet och som bygger på ett gemensamt språk.
Från början var målgruppen äldre och 2013 introducerades en modell som fick namnet Äldres behov i centrum (Äbic). Några år senare utvidgades modellen till att gälla alla vuxna personer som behöver stöd från socialtjänsten i sitt dagliga liv utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service. Susanne Fastesson Carlsson är processledare för införandet av Ibic, Individens behov i centrum, i Krokoms kommun och hon berättar att det är ett ganska omfattande arbete de står inför.
– Projektet sträcker sig över lite drygt två år och under den tiden ska vi se över rutiner och riktlinjer, utbilda all personal och göra vissa anpassningar i våra verksamhetssystem, säger hon.

Krokoms kommun har redan infört modellen i delar av verksamheten i och med att biståndshandläggarna fattar sina beslut med utgångspunkt i Ibic. Susanne Fastesson Carlsson säger att det stora jobbet som ska göras nu handlar om att utbilda personalen som jobbar med de personer som berörs.
– Det här arbetet går hand i hand med projektet god och nära vård där delaktighet och de individuella behoven är viktiga utgångspunkter. Ibic utgår från behoven som var och en har och inte utifrån insatsen, säger hon.

Det är ett viktigt arbete som borgar för att det blir både mer likvärdigt och rättssäkert.

Skillnaden i synsättet kan beskrivas genom att varje persons unika förutsättningar kommer mer i fokus, Susanne ger ett exempel för att förtydliga.
– En person som har stödinsatsen duschning kanske klarar själva duschmomentet själv men behöver stöd för att komma igång. Då ska vi fokusera på det sistnämnda. Det kan låta självklart men det är stor skillnad på att utgå från behovet jämfört med om det är själva insatsen som är grunden, säger Susanne Fastesson Carlsson.

I dagsläget går det inte att säga när det nya arbetssättet är infört i hela socialförvaltningen. Susanne Fastesson Carlsson berättar att det kommer ske löpande i takt med att personalen får sin utbildning
– Det är ett viktigt arbete som borgar för att det blir både mer likvärdigt och rättsäkert. Ett gemensamt tankesätt och språk underlättar kommunikationen och samarbetet mellan olika aktörer och såklart även med brukarna och deras anhöriga, avslutar Susanne Fastesson Carlsson.


Meny