Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Bättre boende för äldre

En kvinna och en äldre man samtalar över en kopp kaffe.

Anneli Jonasson, som jobbar på Blomstergården, tar en kaffe tillsammans med Leon Lund som är en av dem som bor där.

Krokoms kommun gör en stor satsning på att förbättra särskilt boende för äldre i centrala Krokom. På området Kvarna startar i vår bygget av ett helt nytt boende och nästa år ska den gamla delen av Blomstergården totalrenoveras.

Ann-Marie Ågran är verksamhetschef för särskilt boende i Krokoms kommun och hon säger att det verkligen är nödvändigt att göra något.

– Allt fler äldre i kommunen är i behov av särskilt boende och vi behöver utöka antalet platser, säger Ann-Marie Ågran.

Idag finns 70 särskilda boendeplatser för äldre i centrala Krokom fördelade på Orion och Blomstergården. När satsningen, som kallas Äldrebygget, är klar kommer det finnas 98 platser; 60 på det nya boendet på Kvarna och 38 på Blomstergården, som blir ett anpassat demensboende. På Blomstergården ska det därutöver finnas ett modernt korttidsboende med totalt 15 platser. Orion stängs våren 2023.

– Lokalerna i den gamla delen av Blomstergården och Orion fungerar inte för verksamheten. På Blomstergården finns till exempel inga egna kök och toaletter och inga riktiga dörrar till rummen. På Orion ställer lokalerna till med problem när det gäller nattbemanning, och det är svårt för många av de äldre att förflytta sig mellan våningarna, säger Ann-Marie Ågran.

...större valmöjligheter och bidra till att utveckla
äldreomsorgen på ett positivt sätt

Det är Krokomsbostäder som äger Orionlokalerna och de har ännu inte beslutat om vad de ska användas till efter stängningen av det särskilda boendet. Det första spadtaget för det nya boendet har redan tagits och inflyttning beräknas till våren 2023. Kommunen har upphandlat Förenade Care för att bygga och driva det nya boendet.

– Det är kommunfullmäktige som har beslutat att det nya boendet ska drivas av en extern leverantör. Det ska ge de äldre i kommunen större valmöjligheter och bidra till att utveckla äldreomsorgen på ett positivt sätt, säger Ann-Marie Ågran.

Renoveringen av gamla Blomstergården påbörjas våren 2023, när det nya boendet är klart. På första våningen blir det ett anpassat demensboende och på andra våningen byggs ett modernt korttidsboende. Lokalerna ska totalrenoveras. Innerväggar rivs och det görs en helt ny rumsfördelning. Varje boende utrustas med egen toalett, eget kök och dörrar som kan låsas.

– Det här betyder att de som idag bor i gamla delen av Blomstergården och på Orion behöver flytta våren 2023. Vi förstår att det kan kännas oroligt och besvärligt men vi ska göra allt vi kan för att det ska blir så bra som möjligt, säger Ann-Marie Ågran.

När Äldrebygget är genomfört får våra äldre ett
modernt och fräscht boende
Ann-Marie har erfarenhet från liknande situationer, bland annat nedläggningen av Ranågården och bygget av nya Blomstergården 2005–06.

– Jag är trygg med att det kommer bli bra även den här gången. Boende och närstående har redan fått en första information och i höst ska vi tillsammans ta fram individuella handlingsplaner för flytten där vi planerar för allt praktiskt, berättar hon.

Under de senaste åren har Krokoms kommun också gjort stora investeringar på de särskilda boendena Hällebo och Solbacka. På Hällebo har entrén renoverats och på Solbacka har demensavdelningen Österbo nyligen återinvigts efter renovering. På både Hällebo och Solbacka har det också investerats i nya sängar, taklyftar och larmsystem. Även utemiljöerna har rustats upp.

– Nu är det gamla Blomstergårdens tur. När Äldrebygget är genomfört får våra äldre ett modernt och fräscht boende och personalen får bättre arbetsmiljö med praktiska lättjobbade lokaler, säger Ann-Marie Ågran.

Meny