Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Tillsammans för äldres hälsa

Fyra kvinnor vid ett kaffebord

Under två år riktar Krokoms kommun ett särskilt fokus på äldres hälsa. Strax före jul togs ytterligare ett steg i arbetet där samverkan mellan olika aktörer ska främja äldres hälsa ytterligare.

Karin Jonsson, C, är kommunstyrelsens ordförande och hon berättar att politikerna har fattat beslut om en fördjupad satsning på äldres hälsa under perioden 2021-22.

– Inledningsvis har det handlat om olika insatser som till exempel aktivitetsbaserat stöd för äldre och bidrag till olika föreningar. Nu tar vi nästa steg och bjuder in ett antal aktörer för att vi tillsammans ska bidra till en friskare äldre befolkning säger Karin Jonsson.

Inbjudna till mötet den 14 december var representanter från föreningar, hälsocentralen i Krokom, Krokomsbostäder, studieförbund, svenska kyrkan och Krokoms kommun. Vikten av att arbeta med äldres hälsa ur många olika perspektiv har blivit tydligare.

– Det handlar om allt från trygghet, ensamhet och social gemenskap till kosthållning, motion och hälsa. Frågeställningarna är breda och många olika aktörer är därför involverade, säger Karin Jonsson.

Under mötet i december identifierades fem områden som man ser som viktigast att arbeta vidare med och det är social gemenskap, boendemiljö, uppsökande verksamhet, digital kompetens och oro inför framtiden.

Nästa steg i arbetet är att varje verksamhet och organisation nu har fått i uppdrag att fundera på hur de kan jobba vidare inom dessa områden och såklart även dra igång olika aktiviteter. Karin Jonsson berättar att ett uppföljande möte kommer hållas senare i vår för att stämma av hur långt arbetet har kommit. 

– Det kom fram väldigt många bra idéer på mötet i december och det ska bli spännande att stämma av läget vid nästa tillfälle. Och så vill jag passa på att uppmana alla som har idéer eller frågor om det här arbetet att höra av sig till mig, Andreas eller Louise. Genom att samarbeta kommer vi att nå mycket längre, avslutar Karin Jonsson.

Meny