Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Att se tecken på våld i nära relationer kan betyda ALLT

people, grief and domestic violence concept - unhappy crying woman

Operation Norrsken är en satsning som ska hjälpa hjälpa våldsutsatta i Jämtlands län genom bättre samarbete mellan polisen, socialtjänsten och regionen.

När någon som är våldsutsatt söker hjälp blir ofta flera myndigheter och organisationer inblandade. För att hjälpa personen så bra som möjligt behöver alla samverka.

Vi som jobbar i projektet kommer från Region Jämtland Härjedalen, polisen och socialtjänsten. Vi träffas varje vecka i ett samrådsmöte och tar då upp enskilda ärenden och diskuterar hur vi bäst kan hjälpa och stötta personen.

Du som medmänniska är viktig

Med kunskap kan vi göra skillnad och du kan bidra genom att:

  • Våga fråga och stötta personer i din närhet. Lyssna utan att ifrågasätta, men var tydlig med att berätta att ingen typ av våld är ok.
  • Om personen väljer att stanna i en våldsam relation, överge inte hen utan låt hen veta att du finns kvar.
  • Förmedla till personen att det finns hjälp att få.
  • Kom ihåg att det vanligaste våldet är psykiskt våld, hot och kontroll, så det kan vara svårt att hitta synliga tecken.
  • Ring polisen 112 vid akut fara och 114 14 för att göra en polisanmälan.
  • Ring socialtjänsten i din kommun för råd och stöd och skydd. Du kan även ringa/skriva och göra en orosanmälan för en person som du tror far illa i en relation.

Se Operation Norrskens film

Meny