Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Öppet beredningsmöte -en direktlänk till demokratin

Öppet beredskapsmöte

På öppet beredningsmöte är alla frågor välkomna. Här finns möjlighet att kunna påverka framtiden och att ta del av betydelsefull information i gemenskap med andra människor. – Det här mötet är viktigt, vi får påverka och det är en ständig dialog, säger Britt Larsson.

– Det var inte många här, säger Britt Larsson som är ordinarie ledamot i pensionärsrådet.
Hon tittar sig nyfiket runt i sockenstugan i Aspås.
– Men vi är så glada för ni som kommer, säger socialnämndens ordförande Andreas Karlsson.

Det är det första öppna beredskapsmötet efter pandemin, tidigare var mötena fullsatta under turnén runt om i kommunen. Initiativet startade för ett par år sedan då både politiken och verksamheten kände att de ville lyssna in målgrupperna mer.
– Öppen beredning är beredningsmöten inför två viktiga råd vi har i kommunen, det ena är det kommunala pensionärsrådet och det andra är tillgänglighetsrådet, förklarar Andreas Karlsson.

Till öppet beredskapsmöte kan vem som helst komma, vi önskar ju att målgruppen eller anhöriga eller de som är på väg in i målgruppen kommer. Det finns en dagordning men det viktigaste av allt är de frågor och förslag som kommer upp på mötet från medborgarna. Dessa frågor hinner då kommunen förbereda och hämta information om inför det ordinarie mötet.
– Det är ett väldigt bra initiativ, vi får och vi ger information här. Det är för vår skull de här mötena finns, säger Britt Larsson.

Det är viktiga frågor som tas upp, hur det digitala utanförskapet ska motverkas, hur ska kommunen på bästa sätt ska stimulera äldres hälsa med de avsatta medel som finns. Det informeras om äldreboendet i området Kvarna som ska vara i bruk med 60 omsorgsplatser i april 2023. Andreas Karlsson berättar om den inflyttning som nu sker i kommunen och visar en bild från Radio Jämtlands hemsida med rubriken ”Det är trendigt att flytta till landsbygden- Krokom mest populärt”.
– Det är härligt, utbrister Britt Larsson.

Kommunpolisen Mariana Handler är på besök och berättar om hur brottsligheten ser ut i vår kommun. Bedrägerier är en av de tre största brottskategorierna just på grund av den digitala världen.
– Den ger oss otroliga möjligheter, men det öppnar också upp möjligheter för de som vill missbruka den. Därför är kunskap till de som använder digitala verktyg så viktig, då minskar risken för att någon kan utsättas för brott, säger hon.

Händer sträcks upp i luften, det finns många frågor till Mariana Handler. Det diskuteras hur den här informationen ska nå fler äldre och tillsammans kommer deltagarna på mötet fram till att det bästa är att det blir både digitalt och via brev.


Det är en lugn och trygg kommun att bo i, avslutar hon.

Vid övriga frågor har Britt Larsson en lång lista, allt från läkemedelsgenomgång för äldre till anhörigstöd. Punkter som kommer att tas med vid ordinarie möte framöver.

– Till öppet beredskapsmöte kan vem som helst komma, vi önskar ju att målgruppen eller anhöriga eller de som är på väg in i målgruppen kommer. Vi brukar få lite skäll här också, eller hur Britt? Ni talar tydligt om vad ni tycker, säger Andreas Karlsson och ler.
– Det är det som är meningen, säger Britt och skrattar.

Meny