Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Sveriges viktigaste jobb

Blomstergården

Att arbeta inom vård och omsorg innebär att göra skillnad i människors liv varje dag. Totalt arbetar cirka 400 personer inom vård och omsorg i Krokom idag men rekryteringsbehovet är stort och kommunen behöver locka fler yngre.

De kommande 10–15 åren kommer Krokoms kommun ha ett jättestort behov av att rekrytera personal till vård och omsorg.


Vi måste bli mycket bättre på att locka yngre generationer till vår bransch, säger Anna Berkestedt Jonsson, socialchef.

För att möta upp behovet och utveckla rekryteringsprocessen anlitades Omsorgsförmedlingen till att ta fram en studie. Studien bygger på enkätsvar och djupintervjuer med ungdomar mellan 17 och 25 år som sommarjobbat inom vård och omsorg i Krokom kommun.

– Åttio procent av dem som arbetat i sommar fick en mer positiv bild av arbetet. Det blev tydligt i studien att unga vill göra skillnad, och arbeta med något meningsfullt. Många är nyfikna på arbete i vård och omsorg, men vågar inte söka sig hit, säger Lisa Thambert, Omsorgsförmedlingen.

För Anna Berkestedt Jonsson, socialchef har det blivit tydligt att kommunen behöver bli bättre på att informera om vad det innebär att arbeta inom vården och att sänka tröskeln in. Bristerna som pekas ut i studien handlar nämligen främst om bristande information inför första arbetsdagen och osäkerhet kring vad jobbet innebär i praktiken.

– Vi ser att små missar från vår sida som arbetsgivare skapar intryck som sitter kvar resten av sommaren. Här kan vi bli mycket bättre, och det är just såna här saker som vi tar med oss redan i nästa rekrytering av sommarvikarier, säger Anna.

Som särskilt positivt lyfter ungdomarna att befintlig personal har varit inbjudande och pedagogisk, tagit sig tid att gå runt och berätta om rutiner, och tålmodigt förklarat upprepade gånger när det behövts.


Befintlig personal gör ett fantastiskt jobb med att få våra vikarier att känna sig välkomna, säger säger Anna Berkestedt Jonsson, socialchef.

Årets sommarvikarier vittnar om att de är glada att det har testat på att arbeta inom vård och omsorg. Hälften av de tillfrågade vill fortsätta arbeta inom vårdsektorn efter vikariatets slut. 

Vill du göra skillnad?

Redan efter jul (vecka 4) börjar vi rekrytera inför sommaren 2022. Håll utkik här på hemsidan och på våra sociala medier. Varmt välkommen med din ansökan!

 

Meny