Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Lättnad i restriktioner för att besöka äldre

En äldre kvinna sitter vid sitt köksbord och talar i mobiltelefon

Från och med den 10 mars går det att göra besök hos en anhörig på särskilt boende i personens rum/lägenhet alternativt i avsett besöksrum. Kravet på att boka tid för besöket gäller fortfarande.

Det är viktigt att rekommendationerna om god handhygien följs. Vid besök i den anhöriges rum/lägenhet ska även munskydd bäras. Observera att du som ska boka ett besök hos en person som bor på särskilt boende måste vara helt frisk.

Eftersom det fortfarande är oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger ett skydd mot covid-19 behöver vi vara fortsatt mycket försiktiga.

Dessa restriktioner gäller för samtliga besökare, även för dig som har antikroppar.

Meny